Kulturhotellet är en konst- och kulturagentur och en fysisk plats i Helsingborg. Platsen är ett rum för konstutställningar och kulturevenemang och en yta för möten mellan alla som är intresserade av konst och kultur.